Anbefaling om kogning af drikkevand ophører:

 

Hermed en opfølgning på tidligere udmelding om anbefaling af kogning af drikkevand.

 

Da årsagen til den bakteriologiske overskridelse hos Vallensbæk Strands Vandforsyning er konstateret og kun vedrører en enkelt ejendom, kan vi nu ophæve anbefalingen om at koge drikkevandet. 

 

Det er altså ikke længere nødvendigt at koge drikkevandet i Vallensbæk Strands Vandforsyningsområde.

 
Vandforsyningen laver evaluering på dette sammen med myndighederne.


 

Driftsstatus

 

N O R M A L  D R I F T

Læs om ledningsarbejder her

Vandet i Vallensbæk er "meget hårdt" (~22 dH)

 

Nyttige genveje

Nyheder 
Læs her

Ejerskifte
Er du tilflytter eller er flyttet kan du lave ejerskifte her.

Bygge nyt?
Skal du bygge ny ejendom. Læs mere her

Måleraflæsning
Måleren aflæses 1 gang om året i oktober måned. Læs mere her


 

Kontakt

 

 

Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a
Selsøvej 66
2665 Vallensbæk Strand
CVR: 37069612

Telefon: 43 53 03 33
Telefontid: Mandag til torsdag 9.00 - 15.00 /Fredag 9.00 - 14.00
Uden for telefontid: Tast 0 på telefonen eller send e-mail: adm@vsvf.dk