Ejerskifte

Når du køber en ejendom i Vallensbæk Strands Vandforsynings område, skal du underskrive en 'Ejerskifteerklæring', fordi der er tinglyst aftagepligt på matriklen.
Ejerskifteerklæringen kan du se og downloade her

Ejerskifteerklæringen udfyldes og underskrives, hvorefter den sendes til vandværkets kontor på e-mail til Adm@vsvf.dk.
Ejerskifte koster et gebyr på 625 kr., der opkræves på næste betaling.

Ved ejerskifte foretages ikke ekstraordinær måleraflæsning. Når du sælger en ejendom, skal du derfor selv sammen med køber aflæse vandmåleren på skæringsdagen og aflevere aflæsningen til skødeskriveren, der laver refusionsopgørelsen.
Såfremt der i denne forbindelse skal indhentes oplysninger fra Vandforsyningen, forudbetales et gebyr på 450 kr. herfor.
Herudover er det en god ide at du, ejendomsmægleren eller advokaten sender en flyttemeddelelse til vandforsyningen.
Et eksempel på en refusionsopgørelse kan du se og downloade her.

Hvis du udlejer din ejendom og ønsker opkrævningen sendt til lejeren, skal du underskrive en 'Udlejningserklæring'. Betaler lejeren ikke, hæfter ejeren for betalingen over for vandværket. Den kan du se og downloade her

Udlejningserklæringen udfyldes og underskrives, hvorefter den sendes til vandværkets kontor.
Ændring til udlejning koster et gebyr på 625 kr.