Hvor får Vallensbæk Strands Vandforsyning vandet fra?


Vi pumper selv op i lokalområdet (vi bor oven på vores vand, så undlad forurening). Det er grundvand.

Grundvand dannes af sne og regn, der siver igennem jordlagene ned til grundvandsmagasinerne. Jordlagene virker som et filter, der renser vandet. Ikke alt nedbør havner i grundvandet. En del fordamper og bliver til nedbør igen eller optages af planter. Et stort forbrug af grundvand i en lang årrække har været årsag til en sænkning af grundvandsstanden i området syd for København og kvaliteten er påvirket negativt f.eks. på grund af jordforurening fra tankstationer, industrigrunde, lossepladser og landbrug.
Læs mere om, hvordan det står til med grundvandets kvalitet her.

Efter brug i privat husholdning eller industri bliver vandet til "spildevand", som renses på Avedøre Spildevandscenter, der er et moderne rensningsanlæg, som modtager spildevand fra kommunerne sydvest for København.

Vandets hårdhed
Vandet i Vallensbæk er "meget hårdt" (~22 dH), fordi det udvindes fra kalklagene i undergrunden. Derfor får du kalkaflejringer i kaffemaskinen, håndvasken og brusenichen etc.
Når du vasker tøj i vaskemaskinen, er det en god ide at bruge et afkalkningsmiddel / en afkalkningstablet, som binder det meste af kalken og derfor reducerer aflejringen på vaskemaskinens varmelegemer. Og du sparer halvdelen af sæben ved normal snavset tøj - det er også miljørigtigt.

Se interaktivt kort her

Gode råd - som ikke er dyre
Hæld ikke kemikalier eller andre uorganiske stoffer ud derhjemme, men aflever det gratis på Genbrugsstationen i Brøndby.
Undgå brug af sprøjtemidler.
Undlad olieskift og lignende på bilen derhjemme.
Undgå skrappe midler som klorin eller lignende og brug miljøvenlige vaske- og rengøringsmidler.