Nyheder

04-10-2023 Nyt Regulativ pr. 01-01-2024

Læs det her: https://VSVFs Regulativ af 23-09-2023

Anbefaling om kogning af drikkevand ophører:

Hermed en opfølgning på tidligere udmelding om anbefaling af kogning af drikkevand.

Da årsagen til den bakteriologiske overskridelse hos Vallensbæk Strands Vandforsyning er konstateret og kun vedrører en enkelt ejendom, kan vi nu ophæve anbefalingen om at koge drikkevandet. 

Det er altså ikke længere nødvendigt at koge drikkevandet i Vallensbæk Strands Vandforsyningsområde.

Vandforsyningen laver evaluering på dette sammen med myndighederne.

 

20. august 2020: Sidste nyt om Covid-19

De sidste opdateringer om fase 4 genåbningen gør at Vandforsyningen udskyder generalforsamlingen yderligere.

Vi følger myndighedernes anvisninger og undgår at indkalde til en potentiel stor forsamling.

For spørgsmål kontakt os her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

26. maj 2020: Nyhedsbrev maj 2020

Kære andelshaver, vi håber du er tryg og rask.

Opdatering på vores demokratiske, administrative og driftsmæssige situation i vort vandværk.

Generalforsamling:
COVID19 betyder at vi udskyder vores generalforsamling med henvisning til myndighedernes forsamlingsforbud. Således fortsætter vi arbejdet indtil en GF kan forsamles og beslutte sig for hvordan den næste bestyrelses skal sammensættes. Realistisk set vil dette betyde en generalforsamling i september. Vi havde håbet at dette kunne lade sig gøre men vil ikke løbe nogen risiko! Vi følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Møde omkring indstilling til blødt vand:
En arbejdsgruppe har lavet deres oplæg til bestyrelsen. Dog har vi ikke kunne mødes og få en grundig drøftelse inden indkaldelse til møde for alle andelshavere. Derfor skyder vi ligeledes dette til et forsamlingsforbud ophæves. Vi har lovet at afholde et sådant møde før en generalforsamling og vil arbejde på dette.

Administrativt:
Vores administration og bestyrelsen arbejder fortsat. Det betyder at alle der har brug for godkendelser og behandling af administrative processer om målerbrønde, ledningsarbejder, byggesagsbehandling og øvrige procedurer fortsat kan få disse igennem. Kasseren, formanden og et 3. bestyrelsesmedlem varetager disse ting for at sikre så smidig en proces som muligt. Således betales der regninger og sikres den administrative kontakt til relevante myndigheder og laboratorier samt samarbejdspartnere. Alle bestyrelsesmedlemmer er i øvrigt opdateret med viden omkring vores drift således der kan overlappes på skift.
Telefonisk har vi udvidet vores åbningstid til daglig fra 9.00 – 15.00 på hverdage. Her kan man få afklaret spørgsmål til opkrævninger og andre administrative ting der ikke kræver bestyrelsens godkendelse.

Driftsmæssigt:
Vandværket er stadig under tilsyn på driften der sikrer andelshavere rent vand. Vi er i tæt dialog med de udførende folk og løser de ting vi skal jævnfør lovgivningen.
Ligeledes udfører vi ledningsarbejder og vedligehold som ”næsten” normalt. Ligesom vi aktivt går ud til andelshavere og tilser de spørgsmål der måtte være vedr. fysiske installationer. Herunder letbanen som nærmer sig Vallensbæk samt fornyelse af ledninger på Nordfeldvej og Liselundsvej.
Disse opgaver varetages af formand og et bestyrelsesmedlem samt koordineres tæt med administrationen da mail og forespørgsler kommer ind til vandværket denne vej. Vagttelefonen kan man ringe til via hovednummeret ligesom vi holder øje med de sociale medier hvor nogle andelshavere også er stiller spørgsmål til vandværket.

Øvrige:
Husk at du på vores hjemmeside www.vsvf.dk kan koble dig på vores sms-service der varsler vedr. ledningsbrud. Ikke alle andelshavere er på denne service endnu. Så ind og meld dig til!

Med venlig hilsen
René Sievers, Finn Carlsen, Susanne Meldgaard, Hassan Hegazy & Jens Dahmani

 

13. marts 2020: Information vedr. Covid-19

Kære andelshaver

I Vallensbæk Strand Vandforsyning har vi fulgt udviklingen omkring Corona virus tæt. Vi har nogle vigtige leverandører og samarbejdspartnere som vi er i tæt dialog omkring support ved driftsforstyrrelser.

Nedenstående er fakta ved nuværende situation:

Krüger Veolia som bistår os med driften af vandværket. De melder sig klar ved udfald og er klar med både hjælp via telefonen eller fysisk tilstedeværelse på vandværket.

SHT Vand og Miljø som bistår os ved ledningsbrud eller anden kritisk infrastruktur melder sig klar til både udkørsel og anden bistand.

Dons laboratorium der står for kvalitetssikring af vandet har suspenderet planlagt prøvetagning på TAPHANE hos FORBRUGER frem til d. 31/3-20 men melder sig klar ved akutte behov for prøvetagning. På vandværket tages der alle de fornødne test som normalt.

Brøker Brøndboring som står for vedligehold af vores boringer melder sig klar til udkald og har vores reservepumpe klar til øjeblikkelig montering ved udfald på de installerede pumper.

HOFOR melder klar og der kan vi blot åbne for nødforsyning i fald der er brug for yderligere vand en den fra vores egen indvinding.
Det er en automatiseret proces hvor man blot trykker på en computer tast eller manuelt åbner en fysisk ventil.

Såfremt man har akut brug for hjælp ringes der til vandværket og man kan stilles om til vores akutlinje.

Gode hilsner
Bestyrelsen
Vsvf

 

3. februar 2020: Ledningsrenovering på Nordfeldvej

Kære andelshaver

På Nordfeldvej vil vi de næste 3-4 uger gennemføre ledningsrenovering da der er gamle eternitrør som ofte giver anledning til brud.

I vil derfor kunne se folk fra SHT vand & Miljø der gennemfører denne renovering. Alle beboere er informeret og har været indkaldt til møde. Her dukkede 17 ud af 22 berørte andelshavere op. 1 meldte afbud.

Dette skridt er kun der første i en række af renoveringer der skal komme i netop dette område.
Altsammen for at sikre en bedre forsyningsikkerhed fremdarettet.
Vi bestræber os på mindst mulige gener for Jer som andelshavere.
Før der stilles spørgsmål så læs venligst vedhæftede dokument der beskriver arbejdet op til.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for vandværket

INFORMATION FRA VSVF til beboerne på Nordfeldvej

 

18. februar 2019: Arbejde på vandledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

Nedenstående veje vil være berørte. Der KAN opstå situationer hvor flere bliver lukket ned for grundet akut opståede tilstande.
Hvis man ringer til vandværket i dette tidsrum vil der være flaskehalse på telefonen.

Mandag i uge 8 kl. 9.00 – 11.00: (Tiderne kan rykke sig)
Strandparksvej 3-17 & 1-16,
Næsbyholmsvej 2-16 & 1-15
Søholmvej 2-18 & 3

Tirsdag i uge 8 kl. 9.00 – 11.00: (Tiderne kan rykke sig)
Valbo Alle 5-23 & 2-24
Søvej 2-12 & 3-13
Gerdrupvej 2-10
Vallensbæk strandvej 173 & 191

Mandag i uge 9 fra kl. 9.00 – 13.00 : (Tiderne kan rykke sig)
Sandvejen 5-29 & 6-30
Aunsøvej 1-5 & 2-8
Vallensbæk strandvej 317 & 333
Kathrinebjergvej 3-27 & 4-28
Valøvej 1-17 & 4-18

 

21. november 2018: Reperation af defekte hovedstophaner

Grundet reperation af defekte hovedstophaner varsles vandet lukket den fredag den 23 november kl. 09.00 og i op til 3 timer frem.

Følgende veje er berørt: Lerchenborgvej, Bøgestedvej, Løvenborgvej og Rørsøvej.

 

16. april 2018: Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes jf. vedtægterne til ordinær generalforsamling d. 22. maj 2018 Indkaldelsen er også sendt vist i sydkysten 17. spril 2018 SE INDKALDELSE 

 

27. august 2017: Sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon

Kære andelshaver

Vi har i vandværket været i dialog med både vort laboratorium samt brancheforening Danske Vandværker.
Deres anbefaling er at vi trygt kan drikke vort vand her i Vallensbæk Strands Vandforsyning.

Primært af to årsager er vi ikke i risiko for sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon:

1. Vi ligger ikke i traditionelt landbrugsområde(kilde DONS laboratorium)
2. Man skal indtage meget store mængder af stoffet gennem flere år før det kan have konsekvenser(kilde Styrelsen for Patients sikkerhed samt Danske Vandværker)

Således følger vi udviklingen tæt i bestyrelsen og finder vi anledning til at gøre andre ting så vil vi ikke skele til andet end forsyningssikkerhed.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
VSVF

 

21. april 2017: Referat af ekstraordinær generalforsamling sep. 2016

 

Kære andelshaver En med andelshaver har gjort os opmærksom på at dette referat mangler på siden. Det undskylder vi og hermed er det tilføjet under Generalforsamling
 

 

20. april 2017: Nyt regnskab med budget for 2016

Vi har ved ekstra kontrol af budget og årsregnskab konstateret en mindre fejl i budget. Den er nu korrigeret og dermed alt ok. 20. marts 2017: Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2. maj 2017 kl. 19.00 på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121. Læs indkaldelse og dagsorden her: Genralforsamling 2017